tr
en

Boombet kendini yasal, sorumlu, adil ve güvenilir bahis hizmeti sunmaya adamıştır. Ancak, bir Müşterinin Boombet tarafından sunulan hizmetle herhangi bir ihtilafı durumunda Müşteri, şikayetini Boombet’in Müşteri Hizmetleri departmanına olayın başlangıcından itibaren 72 saat içinde e-postayla göndermelidir. Boombetden gelen herhangi bir cevap, Müşterinin Müşteri hesabını kaydederken vermiş olduğu e-posta adresine gönderilir. Bu adresteki değişiklikleri Boombete bildirmek, Müşterinin sorumluluğundadır.

Bir ihtilaf durumunda, Müşteri, Boombet’in kayıtlarının esas alınacağını kabul eder. Boombet, bu kayıtları temel alarak inceleme yapar ve karar verir.

Boombet, kullanıcıya gereken miktarın üstünde bir melal ödemesi veya kullanıcıya endeavours ‘şüphe parsı’ vermesi durumunda, ilişkili hesaplarla, tamamen Operatorun inisiatifindedir ve diğer kullanıcılara uygulanmayabilir.

Araştırmayı mümkün olan en kısa süre içinde sonuçlandırabilmesi için Boombet elinden gelen herşeyi yapmaktadır. Ancak inceleme dış takımların müdahalesini gerektirirse, dolandırıcılık önleme hizmetleri, yasal veya düzenleyici yetkiler gibi, bu süreci yavaşlatabilir ve Boombet’in kontrolü altında gerçekleşir.

Üye ve Boombet arasında çözüme kavuşturulamayan bir ihtilaf olması durumunda, Üye, ilgili lisans veren makama (bknz 20. madde) şikayetini iletebilir.

Kullanıcıdan veya Operatorden Düzenleyiciye raporlama durumunda, üyelik ile bağlantılı olan işlemler, ödeme de dahil olmak üzere, karar alınana kadar ertelenebilir.

Boombet’in inceleme olması veya durumu hakkında kullanıcıyı bilgilendirmek ile yükümlü değildir ve kullanıcı bunu 13. Maddeye göre kabul eder.

Boombet, oyuncunun hesap detaylarını yalnızca hesap sahibi ile, resmi temsilcileri ile (yasal olarak hesap sahibinin vekaletini almış, yasal mercilerce onaylandırılmış kişiler), veya ilgili yetkili mercilerle paylaşacaktır.

Boombet, güvenilir ve kararlı bir hizmet sunmak için mantık çerçevesinde gerekli tüm özeni gösterecektir. Ancak Müşteri, Boombet’in Web Sitesini ve bahis hizmetini tamamen kendi riskiyle kullandığını kabul eder.

Boombet, aşağıdakiler dahil olmak; ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, herhangi bir kayıp için Müşteriye karşı sorumlu tutulamaz: kâr kaybı, iş kaybı, iş kesintisi, iş bilgisi kaybı, erişim gecikmeleri/kesintilerden kaynaklanan kayıp, Boombet’in mantık dahilindeki kontrolünün dışındaki çevrelerden kaynaklanan kayıp, erişim verilerinin uygunsuz olarak kullanımından kaynaklanan kayıp, Boombet’in sağladığı herhangi bilgi veya hizmetlerdeki hata veya ihmalden kaynaklanan kayıp. Ayrıca, Boombet dağıtılmış bir hizmet reddi saldırısı, Web Sitesindeki veya unsurlarındaki virüsler veya Müşterinin cihazlarına bulaşabilecek diğer teknolojik zararlı materyallerden kaynaklanan hiçbir kayıp için sorumlu tutulamaz.

Boombet, temsilcileri, iş ortakları ve acenteleri Bölüm 9'da listelenen bir hatadan (Hatalar ve İhmaller) kaynaklanan kazanç kaybı için sorumlu tutulamaz.

Boombet, canlı bahis etkinlikleri sırasında verilen canlı skorların, istatistiklerin ve ara sonuçların doğruluğu veya başka özelliklerinden sorumlu değildir.

Boombet, herhangi bir zamanda bahis hizmetini kısmen veya tamamen geri çekme hakkını saklı tutar ve bu tip bir eylem durumunda Müşteriye karşı sorumlu olmaz.

Müşterinin, Boombet’in Web Sitesini ve/veya bahis hizmetini kullanmasıyla ilgili, Müşterinin bu Anlaşmanın kurallarını ihlal etmesi sonucunda ortaya çıkan herhangi bir talep, yükümlülük, zarar, kayıp, masraf ve maliyetleri (avukat masrafları dahil) Boombet, çalışanları, memurları, tedarikçileri, ilgili şirketleri ve acentelerinin tazmin etmeyeceğini Müşteri kabul eder.