tr
en

Veri kaybıyla sonuçlanan herhangi bir teknik arıza veya hasar durumunda, Boombet, geçmişe ait verileri kurtarmak için mantık çerçevesinde tüm çabaları gösterecektir. Kurtarılmış tüm veriler, resmi ve doğru olarak kabul edilir.

Boombet, farkına vardığı anda herhangi bir teknik arızayı ele almak ve gidermek için mantık çerçevesinde gerekli tüm önlemleri alacaktır.

Boombet, Müşterinin Web Sitesine, ilgili unsurlarına veya bahis hizmetine erişmek için kullandığı herhangi bir BT donanımının veya ağ bağlantısının herhangi bir arızasıyla ilgili sorumluluk kabul etmez. Müşterinin ortamındaki bir arıza, bir bahsin sonucunu hükümsüz kılmaz.

Boombet’in, yasal gereklilikleri yerine getirmek, hizmet eklemek, çıkartmak veya değiştirmek veya teknik sorunları gidermek üzere Web Sitesinde, ilgili unsurlarında ve/veya bahis hizmetinde düzenli bakım veya düzenlemeler yapması gerekebilir. Bu süre zarfında, bazı veya tüm ortamlara Müşteri erişimini sınırlamak gerekli olabilir. Mümkün olduğunda Boombet, herhangi bir hizmet duruş süresini Müşterilere bildirmek için mantık çerçevesinde tüm çabaları gösterecek ve mantık çerçevesinde mümkün olan kısa bir sürede hizmeti eksiksiz olarak tekrar devreye sokacaktır.