tr
en

Boombet, Web Sitesinde ve bahis hizmetinde sağlanan bilgilerin doğru olmasını ve Boombet temsilcilerinin eylemlerinin doğru ve her bir duruma uygulanabilir olmasını sağlamak için her zaman özen gösterecektir. Hata veya ihmal durumunda, Boombet, bunları gidermek için mantık çerçevesinde tüm çabaları hızlı ve adil bir şekilde gösterecektir.

Aşağıdaki liste, oluşabilecek hata tiplerine örnekler vermektedir. Bu liste eksiksiz değildir; benzer hatalar benzer şekilde ele alınır:

Teknik arıza sebebiyle görüntülenen bilgi yanlış, eksik veya önemli ölçüde yanıltıcı.

Bir etkinlikte veya oyunda sunulan bahis oranları, fiyatlar veya hükümler yanlış veya genelde başka yerlerde bulunanlardan çok farklı.

Koyulan bahislerin ayrıntıları eksik.

Olmaması gerektiği halde bahisler kabul edilmiş veya ters döndürülmüş.

Müşteri hesabına yanlış kazançlar ödenmiş.

Bu tip bir hata olduğunda:

Boombet, herhangi bir zamanda verilen bilgilerde düzeltme yapma ve bu tip bir hatanın sonucunda bir Müşteri kazandıysa ödenmiş tüm fonları geri alma hakkını saklı tutar.

Müşteri, bir hata fark ettiği anda, Boombet’in bu hatayı gidermesi için bu hatayı Boombete bildirmekle yükümlüdür. Müşterinin, fark ettiği veya haber edildigi bir hata veya ihmalden çıkar sağlamasına izin verilmez.

Bir bahsin bahis ayrıntıları yoksa, bahis hükümsüz sayılır.

Bir bahis Web Sitesindeki bir hata sebebiyle yanlış sonuçlandırılırsa, sonuçlandırma geçersiz kabul edilir ve geri döndürülür. Müşterinin hesabında geri döndürmeye yetecek kadar yeterli fon yoksa, Müşterinin yanlış aktarılmış fonları iade edilmesi istenir.

Bir hata sonucu Müşteriye aktarılmış tüm fonları, Boombet talep ettiğinde Müşteri Boombete derhal geri döndürmek zorundadır. Bir hata sonucu bir hesaba aktarılmış fonlar bahis için kullanılamaz. Bu tip fonların bahis koymak için kullanıldığı yerlerde, Boombet bu tip bahisleri iptal edebilir ve/veya ilgili kazançlara el koyabilir. Bu tip bahislerde kazançlar Boombet tarafından ödenmişse, Boombet talep ettiğinde Müşteri bu fonları Boombete derhal geri ödemek zorundadır.